Çalıştay programı....


1. GÜN (12 Mayıs 2014, Pazartesi)

09:00 - 10:00        KAYIT - AÇILIŞ

10:00 - 12:00        I. OTURUM: “6360 SAYILI YASA VE ARAZİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ...”

  1. Açılış konuşmaları

  2. 6360 Sayılı Yasa ve Arazi Yönetimi,

Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER (Okan Ü.)

•Büyükşehir Belediyelerinin Arazi Yönetimi Bağlamında Faaliyetleri,

Büyükşehir Belediye Başkanları

14:00-16:00        II. OTURUM (PANEL): “SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ KAPSAMINDA BÜYÜKŞEHİRLER...”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU (İTÜ)

•Mekânsal Planlama Amaçlı Arazi Yönetiminden Beklentiler,

Erdal KAYAPINAR (ÇŞB Mekânsal Planlama Gn. Md.)

•Kırsal Arazi Yönetimi ve 6360 sayılı Yasa,

Dr. Gürsel KÜSEK (TRGM Gn. Md.)

•Büyükşehir belediye alanlarında tabiat varlıklarının yönetimi

Osman İYİMAYA (Tabiat Varlıklarını Koruma Gn. Md.)

•Kalkınma Ajansları ve Büyükşehir Belediyelerinde Proje Geliştirme ve Uygulama,

Çetin Oktay KALDIRIM (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Gen. Sek.)

•Büyükşehir Alanlarında Kır Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altık Gereksinimleri,

Prof. Dr. Yusuf KURUCU (Ege Ü.), Özdemir SÖNMEZ (YTÜ)

•Büyükşehir Dönüşüm Sürecinde Yaşanabilecek Arazi Yönetimi Sorunları,

Doç. Dr. Bayram UZUN (KTÜ)


2. GÜN (13 Mayıs 2014, Salı)

09:00-10:30        III. OTURUM: ARAZİ YÖNETİMİ VE MÜLKİYET...

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemal BIYIK (KTÜ)

•Büyükşehir Yasası Kapsamında Kırsal Alanların Düzenlenmesi

Doç. Dr. Tayfun ÇAY, Doç. Dr. Fatih İŞCAN, Prof. Dr. Ferruh YILDIZ, Y.Doç. Dr. Şükran YALPIR, Öğr. Gör. Turgut AYTEN, Mevlüt UYAN, Arş. Gör. Ela ERTUNÇ (SÜ)

•Büyükşehirlerde Mera, Yaylak ve Orman Alanlarının Kullanımı

Doç. Dr. Mustafa ATASOY, Doç. Dr. Osman DEMİR ve Y. Doç. Dr. Hüseyin AYAZ (KTÜ)

•Arazi Yönetimi Sürecinde Denizsel Alanlarda Kadastronun Önemi

Doç. Dr. Recep NİŞANCI (KTÜ), Dr. Volkan BAŞER (Giresun Ü.)

•Büyükşehir Alanlarında Kent-Kır Bütünleşmesine Yönelik Düzenlemeler

Zeynep SEVİNDİK, Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER (Okan Ü.)

10:30-11:00        Ara

11:00-13:00        IV. OTURUM: 6360 YASA SÜRECİNDE PLANLAMA...

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa YANALAK (İTÜ)

•Büyükşehir Alanlarında Ulaşım Planlaması

Erhan ÖNCÜ (Ulaşım Plancısı)

•Doğal Afetler ve Arazi Yönetimi

Doç. Dr. Selçuk REİS, Doç. Dr. Ali YALÇIN (Aksaray Ü.)

•Büyükşehirlerde Teknik Altyapı Planlaması

Doç. Dr. Cenap SANCAR, Y. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK (KTÜ), Y. Doç. Dr. Kamil KARATAŞ

•Kamu Hizmet Alanlarının Edinimi,

Prof. Dr. Reha Metin ALKAN (Hitit Ü.)

13:30-14:00        Ara

14:00-16:00        V. OTURUM: 6360 VE ARAZİ YÖNETİMİ İÇİN VERİ ENTEGRASYONLARI VE BİLGİ SİSTEMLERİ..

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil ERKAYA (YTÜ)

•Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) ve BB’ler İçin Coğrafi Veri Altyapısı

Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU (İTÜ) ve Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU (GYTE)

•Büyükşehir Belediyelerine Yönelik Harita Altyapısı ve Kentsel Tasarım Projeleri

A. Hakan AYBER (ÇŞB MPGM, Harita ve Emlak Daire Bşk. V.)

•Türkiye Ortofoto Harita Üretim Projesi

Y. Doç. Dr. Hüseyin BAYRAKTAR ve Dr. Akın KISA (ÇŞB, CBS Genel Müdürlüğü

•Uzaktan Algılama İle Büyükşehir Belediye Alanlarında Arazi Sınıflaması

Dr. Oktay AKSU ve Arş. Gör. Can İBAN (Okan Ü.)

16:00-18:00        FORUM: “6360 SAYILI YASA KAPSAMINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ALANLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİM MODELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”

Yönetici: Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER (Okan Ü.) – Prof. Dr. Cemal BIYIK (KTÜ)

18:00-18:30        KAPANIŞ


Düzenleyen

Katkı verenler

http://www.ktu.edu.tr/