Hoşgeldiniz....


I. Arazi Yönetimi Çalıştayı “Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi” teması ile 26-27 Mayıs 2011 tarihinde Okan Üniversitesi Akfırat Kampüsünde geniş bir katılımla ve başarıyla gerçekleştirildi. Alanlarında uzman bilim insanları, politikacılar, kamu/yerel idarelerin temsilcileri ile serbest meslek mensuplarının katılımıyla gerçekleşen bu çalıştayda Türkiye için “Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Modeli” oluşturulmaya çalışıldı. Çalıştay sonunda gerçekleştirilen Forum ile çalıştayın bir değerlendirilmesi yapıldı ve etkinlikte sunulan bildiriler kitap haline getirilerek basılmıştır.


“AYÖP- Arazi Yönetimi Platformu” tarafından geleneksel olarak her yıl Mayıs ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan Arazi Yönetimi Çalıştayı’nın ikincisi bu kez 21-22 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde İTÜ-Ayazağa Kampüsünde, “Türkiye’de Taşınmaz Değerlemesi” ana teması ile gerçekleştirilecektir.


Her yıl ülkenin arazi yönetimi ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmeye çalışılan tartışma konusu olarak  bu yıl II. Arazi Yönetimi Çalıştayı için Türkiye’de Taşınmaz Değerleme teması belirlenmiştir. Bugün, taşınmaz değerlemesinin ülke ekonomisi ve gelişmeleri üzerindeki önemi herkesce benimsinmiş durumdadır. Ülkemizde kamulaştırma, emlak vergilendirmesi, hazine arazilerinin değerlendirilmesi, özelleştirme, devletleştirme, konut finansmanı ve arazi yönetimi gibi birçok uygulamada kullanılmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından taşınmaz değerleme faaliyetleri yürütülmektedir. Bununla beraber ülkemizdeki idari yapının ve mevzuat yapısının karmaşıklığı ve konu ile ilgili mevzuat ve standartların henüz kesin bir biçimde ortaya koyulamamış olması taşınmaz konusundaki gelişmelerin önüne geçmekte, sonuçta taşınmazları en büyük haksız rant aracı haline getirebilmektedir.


Taşınmaz değerlemesinin her açından ele alınması ve bu konuya ilişkin sorunların yönetilmesi ve giderilmesi, ülkemize özgü yöntem ve standartların belirlenebilmesi için konunun teknik, ekonomik, idari ve sosyal boyutlarıyla irdelenmesi gerekmektedir.


Bu amaçlar doğrultusunda, ülkemizde düzgün, sistematik bir taşınmaz değerleme yapısının temellerini oluşturmak, fikir ve çalışmalarımızı paylaşmak üzere II. Arazi Yönetimi Çalıştayı’na katkı ve katılımlarınızı beklemekteyiz.


Saygılarımla,


Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU

Düzenleme Kurulu Başkanıİletişim

İstanbul Teknik Üniversitesi

İnşaat Fakültesi

Geomatik Mühendisliği Bölümü

Maslak Kampusu,

34469 Sarıyer - İstanbul

T +90 (212) 325 6189

F +90 (212) 285 3414


www.geomatik.itu.edu.tr


Düzenleyen

Katkı verenler

Poster

SONUÇ BİLDİRGESİAna_sayfa_files/AYOP2012_SONUC_BILDIRGESI.pdf