Düzenleyen

Katkı verenler

Çalıştay programı....


   1. GÜN


09:00-12:00 KAYIT

10:00-12:00 AÇILIŞ


Açılış Konuşmaları...

Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, Çalıştay Başkanı

Prof. Dr. Nejat Tuncay, Okan Üniversitesi, Müh-Mim Fak. Dekanı

Prof. Dr. İsmail Yüksek, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Muhammed Şahin, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Şule Kut, Okan Üniversitesi Rektörü

Bekir Okan, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

Davetli konuşmacılar...

S. Önder Kıraç, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı

M. Akif Hamzaçebi, TBMM 23.Dönem Milletvekili

12:00-13:00 OTURUM 1: ARAZİ YÖNETİMİNE BAKIŞ

Dünya’da Arazi Yönetimi - (Tahsin Yomralıoğlu)

Türkiye’de Arazi Yönetimi - (Nihat Enver Ülger)

13:00-14:00 Ara

14:00-16:00 OTURUM 2: ARAZİ YÖNETİMİNİN BOYUTLARI

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Mustafa Koçak


Arazi Yönetiminde Yasal Boyut: Genel Taşınmaz Mal Mevzuatı - (Saba Özmen)


Arazi Yönetiminde Yasal Boyut: Özel Taşınmaz Mal Mevzuatı - (Hüseyin Koçak, Mehmet Karagöz)


Arazi Yönetiminde Veri Boyutu – (Halil Erkaya, Mustafa Yanalak, Reha M Alkan, Ergin Tarı, Cevat İnal, Engin Gülal, Elif Sertel, Gürsel Hoşbaş)


Arazi Yönetiminin Sosyal ve Toplumsal Boyutu – (Bayram Uzun, H Ebru Çolak)

16:00-18:00 PANEL: TÜRKİYE’DE ARAZİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR

Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Ali Kahriman


Arazi yönetiminin ülkemizdeki mevcut yasa ve yönetmelikler bağlamında mevzuat yapısına genel bakışla birlikte; arazi yönetim politikaları, temel yasal sorunlar; çevre; kıyı; kentsel-kırsal plan öncesi hazırlık ve plan sonrası uygulama sürecindeki etkilerinin irdelenip, tartışıldığı bir panel gerçekleşecektir. Panel konuşmacıları:

Abdullah Kaya, Milli Emlak Genel Müdürü

Osman İyimaya, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü

Gökhan Kanal, Tapu ve Kadastro Genel Müdür v.

Mehmet Hamdi Yıldırım, Maden İşleri Genel Müdürü

Emin Sadık Aydın, DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı

Özdemir Sönmez, İBB IMP Planlama Koordinatörü


   2. GÜN


09:00-11:00 OTURUM 3: KIRSAL ARAZİ DÜZENLEMELERİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ferruh Yıldız


Türkiye’de Arazi Toplulaştırma ve Dağıtım Çalışmaları (Gürsel Küsek)

Türkiye’de Kırsal Arazi Düzenlemeleri ve Tarımda Yeniden Yapılanma Kapsamında Arazi Yönetimi Amaçlı Tarım Kadastro Entegrasyonu - (Tayfun Çay, Turgut Ayten, Halilibrahim İnan, Fatih İşcan)

Türkiye’de Hazine/Orman/Mera Arazilerinin Kullanımı ve 2B Uygulamaları (Cemal Bıyık, Mustafa Atasoy, Hüseyin Ayaz, Bekir Cantemir, Deniz Soytemiz)

11:00-13:00 OTURUM 4: KENTSEL ARSA-ARAZİ DÜZENLEMELERİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nihat Enver Ülger


Kentsel Arazi Düzenlemesi: Türkiye’de Mevcut İmar Planı Uygulamaları – (Bayram Uzun, Osman Demir, Recep Nişancı, F Ahmet Sesli)

Türkiye’de Taşınmaz Değerlemesi – (Tahsin Yomralıoğlu, Recep Nişancı, Mehmet Çete, Ezgi Candaş, Gülgün Özkan, Cem Ülger, Şükran Arıcı, Mehmet Ertaş)

Kentsel Arazi Düzenlemesi: Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları – (Nihat Enver Ülger, Birol Alas)

13:00-14:00 Ara

14:00-16:00 OTURUM 5: ARAZİ YÖNETİMİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu


Arazi Bilgi Sistemlerinde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı - (Taşkın Kavzoğlu, Selçuk Reis, Savaş Durduran, Volkan Yıldırım, Fatih Döner, İsmail Çölkesen)

Arazi Yönetimi İçin Ulusal Bilgi Sistem Projeleri – (Orhan Mataracı, Ertuğrul Boza, Etem Akgündüz, Emin Bank)

Konumsal Veri Altyapısı ve Arazi Bilgi Yönetiminde Standartlar - (Arif Ç Aydınoğlu, Halilibrahim İnan, Elif Demir, Serpil Ateş)


16:00-18:00 FORUM: SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI...


Çalıştay süresince tartışılan konuların daha somut hale getirilerek; Türkiye için bütünleşik ve sürdürülebilir bir Arazi Yönetim Model yaklaşımının benimsenmesi üzerine bir forum etkinliği gerçekleşecektir...

Sonuç bildirgesinin deklarasyonu...

Kapanış.